Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR
You are here:   ANASAYFA
Kayit   |  Giris
GoGreen Kaynak Merkezi

goGreen


GoGreen Destekçileri

SİZ DE DESTEKÇİ OLUN (ücretsiz, hiçbir taahhütte bulunmadan) sadece web sitenize ve/veya promosyon ürünlerinize Supporter (Destekçi) ibaresi bulunan bir logo ekleyerek. Logoyu indirmek için tıklayınız.


goGreen Bureaus

 

Visit a goGreen Bureau and get free green consulting for your company!

more...

 


Major Supporter


GOGREEN Projesi websitesine hoş geldiniz!

GoGreen projesi Avrupa Komisyonu tarafından Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü altında ortak finansmanı sağlanan 24 aylık bir girişimdir. Yunanistan, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den toplam onbir ortak tarafından yürütülmektedir.
Proje, kişiselleştirilmiş “Yeşil Eğitim Programı” verilmesine odaklanmaktadır, amacı girişimcilerin ve profesyonellerin yeşil (çevreci) işletme uygulamalarının etkin tanıtımı ve yönetimi hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Projenin ana hedefleri:

 • Girişimcilerde ve yöneticilerde çevre bilinci uyandırmak ve onları çevreye duyarlı uygulamalar ve operasyonlar gerçekleştirmeleri için teşvik etmek.
   
 • Genel ve spesifik konulu eğitimlerin boşluklarını tespit edecek bir denetim aracı geliştirmek ve katılımcı ülkelerdeki hedef kitlenin inovatif çevre dostu süreçler, ürün ve servisler uygulanmasının tasarlanmasına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve analiz etmek; ve anket sonuçlarını, mali yetersizliğin ve ilgili tüketicilerin eğitim ihtiyaçlarının doğası ve derecesinin ilk uluslararası karşılaştırmalı analizini yapmak için kullanmak.
   
 • Eğitim modülleri geliştirmek ve KOBİlere işlerini etkileyen çevre konularını belirlemeleri konusunda tam destek sağlayacak online bütünleşik platform üretmek; ve proje ortağı ülkelerde eğitim modüllerini uygulayacak eğitmenler yetiştirmek.
   
 • Bir eğitim motoru ve kaynak rehber olarak kullanılabilecek kişiselleştirilmiş sürdürülebilirlik ve çevre yol haritası sunmak.
   
 • Odalar içerisinde, GoGreen Eğitim Programını sürdürecek ve sonuçlarını yaygınlaştıracak Yeşil İşletme Büroları kurmak.
   
 • Eğitim programına katılan ve yeşil işletme operasyonlarını geliştiren KOBİler için Sertifika Şeması oluşturmak (“Mükemmel Çevreci Belgesi”).
   
 • Bilginin KOBİ çalışanlarına aktarılmasını destekleyerek personel bilincini ve mesleki becerileri artırmak.
   
 • Ve sonuncu ama çok önemli olarak, hayatboyu öğrenme ve iyi uygulama paylaşımını teşvik edecek bir katalizör sağlamak.

GoGreen, spesifik olarak projeyi uygulamak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Konsorsiyum, Altı (6) ülkeden birbirini tamamlayıcı deneyimlere sahip onbir (11) ortaktan oluşmaktadır. Bu ortaklar; Proje Lideri ARKADIA ODASI (Yunanistan), ALLWEB SOLUTIONS SA (Yunanistan), MILITOS YENİ TEKNOLOJİLER VE HİZMETLER (Yunanistan), ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ (İtalya), EUROSPORTELLO Consorzio Eurosportello Tüccarlar Konfederasyonu (İtalya), VALENCIA TİCARET VE SANAYİ ODASI (İspanya), SCIENTER Espana (İspanya), ARAD TİCARET, SANAYİ VE TARIM ODASI (Romanya), BICC-SANDANSKI (Bulgaristan), ISTANBUL SANAYİ ODASI (Türkiye) ve İZMİR TİCARET ODASI’dır (Türkiye).

Brief
Περίληψη
by SuperUser Account

 

 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmektedir. Bu web sitesi sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.