Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 English (United States) el-GR Italiano (Italia) Español (España, Alfabetización Internacional) Română (România) Български (България) Türkçe (Türkiye)
You are here:   ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι ένα περιφερειακό Επιμελητήριο το οποίο απασχολεί  περίπου 12 άτομα. Ο κύριος ρόλος του είναι η αντιπροσώπευση των επιχειρήσεων ,η υποστήριξη  και η  παροχή πληροφοριών και συμβουλών που αφορούν την ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογία, τις εξαγωγές και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της Αρκαδίας να επεκταθούν. Το Επιμελητήριο  υλοποιεί  διάφορα προγράμματα της ΕΕ προκειμένου να παράσχει στα μέλη του νέες ευκαιρίες και να τα στηρίζει στην προσπάθεια τους για ανάπτυξη. Επίσης, συμμετέχει σε διάφορες επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις σε άλλες χώρες, παρέχει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τόσο κοινοτικές όσο και εθνικές χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και οργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις  προκειμένου να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μελών του. Στον τομέα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, το Επιμελητήριο  συμμετέχει στις διάφορες πρωτοβουλίες στην περιφέρεια  σχετικές  με την έννοια «πράσινη επιχειρηματικότητα», ενώ έχει υλοποιήσει  το  έργο της ΕΕ ECOSIND «Green procurement» στο πλαίσιο του INTEREGG IIIC.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ευγενία Τζανετοπούλου διοίκηση, διεύθυνση : 25ης  Μάρτιου  και Πάνος 21, 22100, Τρίπολη , Ελλάδα
Τ. +30 2710 227141 Φ. +30 2710 233738 Ε. tzanetopoulou@arcadianet.gr W. http://www.arcadianet.gr


ALLWEB SOLUTIONS SA

Ιδρύθηκε το  1992 στην Χαλκίδα. Η  εταιρεία  ALLWEB χρησιμοποιεί το διαδίκτυο  ως βάση  προκειμένου να αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής υψηλής ποιότητας για  επιχειρήσεις και επιχειρηματίες , οι οποίοι  προσπαθούν να προσαρμόσουν  την  λειτουργία τους σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η  Allweb διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στη ρύθμιση προγραμμάτων σπουδών για την ηλεκτρονική μάθηση , στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη on-line εκπαιδευτικών εργαλείων και ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων(πλατφόρμες).H Allweb διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική διδασκαλία αλλά και στις εφαρμογές ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων μάθησης και έχει διεξαγάγει  σειρές μαθημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα για 1500 άτομα (τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ) χρησιμοποιώντας  συνδυασμένες μεθοδολογίες εκμάθησης, γνωρίζοντας πολύ καλά τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.  

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ιωάννα Ιωαννίδου, Γενική Διεύθυνση, Δημοσθένους Βασιλείου  7, 22100, Χαλκίδα, Ελλάδα
Τ. +30 22210 60060 Φ. +30 22210 60050 Ε. gioannidou@allweb.gr W. http://www.allweb.gr


MILITOS ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία  Militos προσφέρει μια ευρεία γκάμα καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, η εργασία και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα μέσα ενημέρωσης κλπ απευθυνόμενη σε πελάτες του ιδιωτικού, του δημοσίου αλλά και του τριτογενούς τομέα. Η τεχνογνωσία της μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την επικοινωνία, τη δημοσιότητα και τις δημόσιες σχέσεις αλλά και την οργάνωση εκδηλώσεων. Η επιχείρηση διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών και επαφών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Συμμετέχει  τακτικά  στα εθνικά και διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ως εμπειρογνώμονας διάδοσης και αξιοποίησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κα Μάγδα Καραμανόγλου , project manager, Βοιωτίας 3, Κ. Χαλάνδρι , 15231, Αθήνα, Ελλάδα
Τ. +30 210 6772129 Φ. +30 210 6772116 Ε. karamanoglou@militos.org W. http://www.militos.orgΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ TRE ROMA

Το πανεπιστήμιο της ΡΩΜΗΣ συστάθηκε το 1992 και αυτή τη στιγμή αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Ρώμη. Περίπου 40000 σπουδαστές εγγράφονται σε οκτώ σχολές που καλύπτουν ανθρωπιστικές, επιστημονικές και τεχνικές επιστήμες. Το πανεπιστήμιο προσφέρει 75 πτυχία, 66 μεταπτυχιακούς τίτλους και 61 σειρές μαθημάτων διδακτορικού PHD. Η ερευνητική ομάδα στη Μηχανολογία και στα συστήματα μετατροπής ενέργειας  του μηχανικού και βιομηχανικού τμήματος εφαρμοσμένης μηχανικής (DIMI) εμπλέκεται ενεργά, μεταξύ των άλλων, στους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς:

Συστήματα μετατροπής της ενέργειας: βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, του σχεδίου και της ανάλυσης των εγκαταστάσεων (εναλλάκτες θερμότητας, συμπιεστές, στρόβιλοι ατμού, κλιματισμός  κ.λπ.)
Ανάπτυξη των μεθοδολογιών και των προτύπων για την αναγνώριση θέσης και διάγνωση των στοιχείων των ενεργειακών συστημάτων
Ενεργειακά συστήματα οικοδόμησης: Έρευνα και γνωμοδότηση σχετικά με την οικοδόμηση ενεργειακών συστημάτων, βελτίωση και  βέλτιστη  διαχείριση, ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων στην οικοδόμηση, καινοτόμες λύσεις για τη θέρμανση και την ψύξη.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
κ. Giovanni CERRI, καθηγητής, Via della Vasca Navale 79, 00146, Ρώμη, Ιταλία
Τ. +39 06 57333251 Φ. +39 06 5593732 Ε. cerri@uniroma3.it W. http://www.dimi.uniroma3.itEUROSPORTELLO Consorzio Eurosportello Confesercenti 

Η κοινοπραξία Consorzio Eurosportello Confesercenti (EuCo) στηρίζεται από τη Confesercenti (μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρήσεων), που αντιπροσωπεύει τα οικονομικά συμφέροντα περίπου 250.000 επιχειρήσεων στην Ιταλία. Έχει αναπτύξει σημαντικές ικανότητες στη διαχείριση διαδικασιών τοπικής ανάπτυξης μέσω της πληροφόρησης σε θέματα κοινοτικής πολιτικής και της αρωγής για πρόσβαση σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Το γραφείο διοργανώνει περίπου 30 σεμινάρια το χρόνο και πραγματοποιεί εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε διάφορες κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, η  EuCo συμμετέχει στην εκστρατεία για την αειφόρο ενέργεια στην Ευρώπη από τη στιγμή που αυτή η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε και λειτουργεί ενεργά στον τομέα του ενεργειακού περιβάλλοντος, μέσω της οργάνωσης διάφορων σειρών σεμιναρίων ανοικτών στις επιχειρήσεις και στους δημόσιους φορείς της περιοχής της Φλωρεντίας. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Enterprise Europe Network και μεταξύ άλλων στην ομάδα με θεματική την Έξυπνη ενέργεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Claudio Gallerini, διευθυντής προγράμματος, Via Pistoiese 155, 50145, Φλωρεντία, Ιταλία
Τ. +39 055 3905152 Φ. +39 055 310922 Ε. gallerini@eurosportelloconfesercenti.it W. http://www.eurosportelloconfesercenti.itΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Το Επιμελητήριο της Βαλένθια έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: παρέχει  υπηρεσίες στις ΜΜΕ, συμβάλλει στην κατάρτιση των επιχειρηματιών, επιδρά  στη σχέση των επιχειρήσεων και της τοπικής διοίκησης, προωθεί το εξωτερικό εμπόριο για τις επιχειρήσεις του. Το Επιμελητήριο της Βαλένθια έχει ένα συγκεκριμένο τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και το οποίο:

  • Διοργανώνει σεμινάρια, διασκέψεις, σειρές μαθημάτων και εργαστήρια με θέμα την εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότητα της ενέργειας
  • Δημοσιεύει την τριμηνιαία έκθεση  των ενεργειακών δεικτών αποδοτικότητας στην περιοχή των επιχειρήσεων της Βαλένθια
  • Περιβαλλοντική  διεύθυνση  επιχειρήσεων
  • Έκθεση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων για την επιχείρηση
  • Περιοδικό `Reuti'l
  • Οδηγοί καλύτερων πρακτικών
  • Εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης CSR
  • Επιπλέον, μέσω της Οικονομικής Σχολής του Lluis Vives οι σειρές μαθημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που στοχεύουν σε όλα τα επίπεδα προσωπικού των επιχειρήσεων και τα οποία διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα: μια συγκεκριμένη γραμμή κατάρτισης σχετική με τα περιβαλλοντικά θέματα αναπτύσσεται και εφαρμόζεται συνεχώς.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Rafael Mossi, επικεφαλής του περιβαλλοντικού τμήματος, C./Jesus 19, 46007, Βαλένθια, Ισπανία
Τ. +34 96 310 39 04 Φ. +34 96 353 17 45 Ε. ambiente@camaravalencia.com W. http://www.camaravalencia.comSCIENTER España

Η SCIENTER España δημιουργήθηκε στις αρχές του 1999 ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης και αποτελεί ερευνητικό κέντρο και φορέα παροχής υπηρεσιών, που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.Η εταιρία SCIENTER España στηρίζεται στο επιχειρησιακό γραφείο SCIENTER που δραστηριοποιείται στη Γρανάδα από το 1996 και βασίζεται στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των κύριων συνεργατών του: το SCIENTER στη Μπολόνια (Ιταλία) και το πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Η εταιρία SCIENTER España ενδιαφέρεται για την καινοτομία των συστημάτων κατάρτισης και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της βρίσκονται τομείς όπως  η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκμάθηση, η οργανωτική εκμάθηση, η δια βίου μάθηση, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς όπως είναι η Ανώτατη Εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική καθοδήγηση, η τοπική ανάπτυξη και ο κοινωνικός συνυπολογισμός. Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σε περιφερειακό, εθνικό, και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η SCIENTER España διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των διεθνών σχέσεων και στη σφαιρική διαχείριση των μακροπρόθεσμων συνεργασιών.  

Στοιχεία επικοινωνίας:
María Begona Arenas Romero barenas@scienter.es, Miguel Ángel Muñoz Castro mamunoz@scienter.es, Luis Amador 24aF, ε-18014, Γρανάδα, Ισπανία
Τ. +34 958 806590 Φ. +34 958 185947 Ε. W. http://www.scienter.esΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ARAD, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ

CITEXPO - το κέντρο τεχνολογικής πληροφόρησης στον περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα γεωργίας που συνδέεται με το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Γεωργίας Arad, διαπιστευμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, στη γεωργία αλλά και στις μη συμβατικές μορφές ενέργειας. Διοργανώνει ετησίως, όπου συμμετέχουν εκθέτες και η ECOMEDIU, μια διεθνής περιβαλλοντική έκθεση με πάνω από 130 εκθέτες. Την ίδια περίοδο με την ECOMEDIU, διοργανώνει τη διεθνή περιβαλλοντική διάσκεψη με το θέμα «πρακτικές και εμπειρία στην προστασία του περιβάλλοντος». Εκτός από τη διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκθέσεων σους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στον τομέα της γεωργίας, δραστηριοποιείται και στη διοργάνωση εθνικών και διεθνών σεμιναρίων, διασκέψεων, επιχειρησιακών συνεδριάσεων κλπ…

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κα Simona HAPRIAN, διευθυντής CITEXPO, Closka 5, 310017, Arad, Ρουμανία
Τ. +40 257 216520 Φ. +40 257 216521 Ε. expo15@ccia-arad.ro W. http://www.ccia-arad.roBICC-SANDANSKI

Το κέντρο επιχειρησιακής πληροφόρησης και συμβουλευτικής Bicc- Sandanski αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε το 1997 ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των τοπικών επιχειρηματιών και των εκπροσώπων από το δήμο του Sandanski. Οι δραστηριότητές του υποστηρίζουν οικονομικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά την ανάπτυξη της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, γεγονός που επιτυγχάνει μέσω της παροχής βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, προωθεί την περιοχή ως ένα σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο. Το  BICC- Sandasnki διοργανώνει εκθέσεις, διασκέψεις, επιχειρηματικά φόρουμ, σεμινάρια και εργαστήρια κατάρτισης καθώς και άλλες σχετικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, ο οργανισμός συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας των ΜΜΕ με την παροχή γνωμοδοτικών υπηρεσιών στις παρακάτω συνεργασίες: ίδρυση επιχείρησης, βελτίωση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των ΜΜΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, προώθηση των ευκαιριών επιχειρηματικής συνεργασίας. Το 2008 το κέντρο BICC έγινε μέλος του Enterprise Europe Network. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κ. Todorov PLAMEN, Κέντρο συμβουλευτικής και επιχειρηματικών πληροφοριών Sandanski, ειδικά προγράμματα της ΕΕ, Skopie οδός 5, 2800, Sandanski, Βουλγαρία ένωσης
Τ. +359 746 30549 Φ. +359 746 32403 Ε. esandanski@barda.info W. http://www.bicc-sandanski.orgΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Το ICI, από κοινού με τις επαγγελματικές επιτροπές, το Συμβούλιο των Επιμελητηρίων, το διοικητικό συμβούλιο, η γενική γραμματεία και οι υπάλληλοι της, συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μελών του, της τουρκικής βιομηχανίας αλλά και της οικονομίας της χώρας. Το ICI, το 98 τοις εκατό των μελών του οποίου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί το δυναμικότερο και ισχυρότερο εκπρόσωπο της τουρκικής βιομηχανίας. Ο κύριος στόχος του Επιμελητηρίου βιομηχανίας της Ιστανμπούλ (ICI), που ιδρύεται το 1952, είναι το να εκπληρώνει τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες της τουρκικής βιομηχανίας μέσω των πληροφοριών, της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, να βελτιώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της χώρας μας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Οι υπηρεσίες που το Επιμελητήριο Βιομηχανίας της Κωνσταντινούπολης παρέχει στα μέλη του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κύριες ομάδες: στις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της ευθύνης υποβολής εκθέσεων που προέρχεται από την ισχύουσα νομοθεσία και στις υπηρεσίες που ενισχύουν την ανταγωνιστική δύναμη των μελών του.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ömer LNAN, περιβαλλοντικός μηχανικός, CAD Mesrutiyet. Αριθ.: 62 Tepebası/Taksim, Lstanbul, Τουρκία
Τ. +90 Φ. 212 252 29 00/151 +90 212 251 46 37 Ε. oinan@ iso.org.tr W. http://www.iso.org.trΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Το IZTO είναι το 2ο μεγαλύτερο Επιμελητήριο της Τουρκίας με περισσότερα από 70.000 μέλη. Τα μέλη μας είναι ταξινομημένα σε 87 επαγγελματικές επιτροπές σύμφωνα με τον τομέα λειτουργιών τους (NACE). Οι κύριες λειτουργίες του επιμελητηρίου μας είναι το να ενισχύσει την επαγγελματική ηθική εργασίας, να αναπτύξει το εμπόριο, να συντάξει πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με το εμπόριο και να τα διαβιβάσει στους αρμόδιους ανθρώπους, να διοργανώνει εκθέσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, να συμμετάσχει σε εθνικές και τις Διεθνείς Εκθέσεις, να τακτοποιεί τις σειρές μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και να παράσχει γνωμοδότηση στα θέματα εξωτερικού εμπορίου και της ΕΕ. Επίσης, ως τμήμα ξένων οικονομικών σχέσεων φέρνουμε τα μέλη μας κοντά στις ξένες αντιπροσωπείες, διοργανώνει  διάφορες συνεδριάσεις και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. Επίσης, διαθέτουμε συγκεκριμένο τμήμα για τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κος Ahmet TOPRAK, εμπειρογνώμονας της ΕΕ, Ataturk Caddesi 126, 35210, Pasport Ιζμίρ, Τουρκία
Τ. +90 232 444 92 92 Φ. +90 232 498 46 38 Ε. ahmet.toprak@izto.org.tr W. http://www.izto.org.tr


This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.