Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
en-USel-GRit-ITes-ESro-RObg-BGtr-TR
You are here:   PROJE HAKKINDA
Kayit   |  Giris

Proje Hakkında

Güncel Gelişmeler

Son yıllarda tüm dünyada firmaların çevreye saygılı işletmelere dönüşümü artmakta ve Lisbon Stratejisi inovasyon ve kalkınmanın çevrenin korunması ile işbirliği içinde olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bir çok çalışma, firmaların yeşil (çevreci) uygulamalar benimsemelerinin ve çevre dostu süreç, ürün ve hizmetler geliştirmelerinin, firmalara daha çok iş olanağı, maliyet azaltımı, işletme imajının iyileştirilmesi, pazarlarda üstünlük ve sağlıklı iş ortamları yaratılması gibi rekabet avantajları sağladığını göstermektedir. Bu ve benzeri yeşil (çevreci) faaliyetler yürütmek isteyen KOBİ’lerin bu alanda önemli bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği de şüphe götürmez bir gerçek. “Yeşil iş akıllı iştir (green business is smart business)” gerçeğinden hareketle, firmaları, çevre dostu uygulamaların kurulması ve yönetilmesi konusunda etkili bir şekilde desteklemek için yeşil iş eğitim programlarının oluşturulması gereklidir.

Bu Proje, ihtiyaçların belirlenmesi ve KOBİ yöneticilerine, satın alma ve insan kaynakları müdürlerine, çevre danışmanlarına, mesleki eğitim uzmanlarına, kamu görevlilerine, politika yapıcılara ve sahadaki uygulayıcılara ulaşmak için tasarlanmıştır.

Hedefler

Yeşil (çevreci) uygulamaların KOBİ’lere birçok avantaj sağlamasına rağmen çok az sayıda işletme çevrenin korunması ile ilgili gün geçtikçe artan trendleri takip edebilmektedir. Hatta araştırmalar KOBİ’lerin sadece %1’inin alternatif enerji kaynakları kullandığını göstermektedir. Bunun nedenleri şunlardır:

  • Girişimcilerin büyük bir bölümünün yeşil (çevreci) uygulamalar hakkından çok az bilgiye sahip olması.
  • Bilinç artırmak için büyük ölçekli ve organize kampanyaların olmaması.
  • Konuyla ilgili bilgilere ve eğitim malzemelerine erişimin kısıtlı olması.

Çevreyle ilgili iş desteğinin yetersiz ve sınırlı olmasına karşılık Proje, girişimcilerin ve profesyonellerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiyle yeşil iş uygulamalarının etkili bir şekilde kurulması ve yönetilmesini amaçlayan, kişiselleştirilmiş “Yeşil Eğitim Programları” nın verilmesine odaklanmaktadır. 

Projenin temel hedeflerinden biri küçük ve orta boy işletmelerin dikkatini çekerek, yeşil uygulamaların rekabet ve büyümeleri için kritik önem taşıdığını anlamalarını sağlamaktır. Söz konusu KOBİ’ler gönüllü olarak Projenin tüm süreçlerine dahil edilecek ve işlerini çevreci hale getirmek için çok yararlı tecrübeler ve bilgiler edineceklerdir. Proje kapsamında çok sayıda KOBİ’nin, eğitim ihtiyaçlarının belirleneceği ankete katılması ve bu firmaların Pilot Eğitime davet edilmesi planlanmaktadır. GoGreen Projesi farklı sektörlerden farklı KOBİ’lere ulaşarak, işlerini daha yeşil (çevreci) hale dönüştürmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Proje çıktılarının duyurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, Odalar içerisinde Özel GoGreen Büroları (Yeşil İşletme Büroları) kurulacaktır.

Yöntem

Bilinç artırmak ve sürdürülebilir çok paydaşlı bir yapı kurmak için, Proje aşağıda belirtilen adımları içerek şekilde tasarlanmıştır:

  • Bilgi eksikliğinin analiz edilmesi: Projede yer alan ülkelerde yapılacak anketler ve saha araştırmaları,
  • Eğitim için gerekli metodolojik, eğitimsel ve teknolojik ihtiyaçların tanımlaması: Eğitim Modeli,
  • Teknolojik altyapı (GoGreen Kaynak Merkezi) ve eğitim içeriğinin hazırlanması,
  • Dilsel ve kültürel yerelleştirme: Web tabanlı eğitim platformunun kullanıcı yüzü ve eğitim içeriğinin Yunanca, Rumence, İtalyanca, Türkçe, Bulgarca ve İspanyolca dillerine tercüme edilmesi,
  • Pilot deneme ve eğitim programının değerlendirilmesi: “Eğiticilerin eğitimi” ile “atölye çalışmaları ve seminerler”.

Bunlara ek olarak, Proje sonuçlarının duyurulması, yayılması ve maksimum faydanın sağlanabilmesi için ayrıntılı ve etkili bir tanıtım planı da oluşturulacaktır.

Planlama açısından, Proje birbiriyle ilgili iş paketlerine bölünmüş ve her bir iş paketi de uzmanlıklarına göre Proje ortaklarına dağıtılan görevlere ayrılmıştır.

Önemli Bilgiler

 


SÖZLEŞME n° 2010 - 3538 / 001 - 001 -GR-LEONARDO-LMP 

Proje Lideri:

ARKADIA ODASI

 

YUNANİSTAN

 

Ortaklar:
ALLWEB SOLUTIONS SA YUNANİSTAN
MILITOS YENİ TEKNOLOJİLER VE HİZMETLER YUNANİSTAN
ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ İTALYA
EUROSPORTELLO Consorzio Eurosportello Tüccarlar Konfederasyonu İTALYA
VALENCIA TİCARET VE SANAYİ ODASI İSPANYA
SCIENTER Espana İSPANYA
ARAD TİCARET, SANAYİ VE TARIM ODASI ROMANYA
BICC-SANDANSKI BULGARİSTAN
İSTANBUL SANAYİ ODASI TÜRKİYE

İZMİR TİCARET ODASI

 

TÜRKİYE

 

Süre : 01.10.2010 – 30.09.2012

Toplam Bütçe : 400,000 €

AB Hibesi : 297,700 €

 

 

 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmektedir. Bu web sitesi sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.